Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI oz. INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE (13. člen GDPR)

 1. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Društvo bowling klub Feniks je bila ustanovljeno marca 2010. Takrat je bil sprejet statut  društva, ki člane zavezuje k izpolnjevanju obveznosti do društva in jih združuje v športu in tekmovalnem duhu. Več o tekmovalnih uspehih naših članov si lahko preberete na spletni strani www.bowlingklub-feniks.si.

Za namene izvajanja aktivnosti društvo obdeluje osebne podatke članov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

 1. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Vse zbrane osebne podatke uporabljamo zgolj za namene, ki jih predvideva statut društva in jih skladno s statutom Bowling zveze Slovenije posredujemo zvezi za potrebe vodenja registra tekmovalcev.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Društvo nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.

 1. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

Kategorije osebnih podatkov in nameni:

V imeniku članov vodimo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • ime in priimek,
 • kraj prebivališča,
 • rojstni datum,
 • kontaktni e-naslov, ki je hkrati tudi e-naslov za prejemanje obvestil društva,
 • kontaktni telefon,
 • druge osebne podatke, ki jih član prostovoljno posreduje društvu.

Ime in priimek tekmovalca in njegovi športni rezultati so javno objavljeni na spletni strani društva.

Društvo lahko zbira tudi konfekcijsko številko dresa, številko čevljev in tekmovalčevo težo krogle za potrebe nakupa opreme.

Društvo obdeluje osebne podatke na podlagi naslednjih predpisov:

Primarni pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je pogodba oz. pristopna izjava, s katero se član zaveže spoštovati statut društva. Pogodbena določila so skladna s spodaj navedenimi predpisi.

Osebne podatke posredujemo Bowling zvezi Slovenije, ki vodi register tekmovalcev, in tretjim na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov (recimo davčnih predpisov), ki terjajo od društva, da v določenih primerih posreduje osebne podatke članov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

 1. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Društvo Bowling klub Feniks, Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana ali na e naslov natasa.musar1 (at) siol.net, lahko član zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Član ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 1. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Društvo bo obdelovalo osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V teh primerih društvo podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Predsednik Društva Bowling klub Feniks

Dr. Aleš Musar

Datum: 1. 9. 2018