Zgodovina bowlinga

Zgodovina bowlinga

Prve zametke bowlinga lahko zasledimo že v kameni dobi. Prvi dokaz o igri je leta 1930 v Egiptu odkril britanski antropolog Sir Flanders Petrie, ko je odkopal zbirko predmetov, ki so nakazovali na zelo podobno obliko igre, ki je v moderni dobi najprej osvojila Američane, sedaj pa nevzdržno osvaja zabave željne Evropejce. Kljub temu pa nekateri trdijo, da naj bi se bowling rodil mnogo kasneje, in sicer nekje okrog leta 300 na območju Nemčije. Tam naj bi bila igra religiozni obred, ki je pomenil očiščevanje grehov duše. V Angliji se je bowling pojavil okrog leta 1100. Po vsej deželi so bile poznane različne igre bowlinga, kot so “half-bowles”, “skittles” in “ninepins”, pri vseh pa je šlo za igro z devetimi keglji, tako da lahko govorimo o predhodnikih tako bowlinga kot kegljanja.

Prvi zapis o igri najdemo pri kralju Edwardu III. leta 1336, in sicer je znani britanski kralj omenil igro zaradi prepovedi igranja, saj naj bi odvračala njegove lokostrelce od strelskih vaj. V času kralja Henrija VIII je igra zopet pridobila na popularnosti in postala simbol plemstva. V Ameriki je bil bowling popularen vse od časa kolonizacije. V 17. stoletju so nemški, angleški in nizozemski priseljenci razširili svojo lastno različico bowlinga na celini, in sicer »ninepin« oziroma igro z devetimi keglji.

Leta 1895 je bil ustanovljen Ameriški bowling kongres, ki je vpeljal standardizacijo pravil, ki veljajo še danes. Bowling je razširjen po vsem svetu, med igralci pa je najbolj priljubljena različica »ten-pin« oziroma igra z desetimi keglji, ki se je razvila iz igre z devetimi keglji v 19. stoletju. Poleg klasičnega bowlinga z desetimi keglji, ki ga včasih imenujejo kar ameriški bowling, saj so ga najbolj razširili prav Američani, je danes po svetu razširjena tudi igra z devetimi keglji, kljub mnogim podobnostim pa je razlik preveč, da bi ju enačili, zato se prvi imenuje bowling, drugi pa kegljanje.

Bowling v Sloveniji

Začetki bowlinga v Sloveniji segajo v leto 1975, ko so v pivnici Alpe Adria na Masarykovi cesti v Ljubljani odprli prvi 4-stezni bowling. Tu so se pojavili tudi prvi igralci v Sloveniji, ki so kasneje dali pečat začetkom organiziranega, tekmovalnega bowlinga pri nas.

Kmalu zatem je sledilo odprtje novega 6-steznega bowling centra v Hali Tivoli, ustanovljen pa je bil tudi prvi bowling klub v Sloveniji z imenom Ljubljana, ki se je kasneje preimenoval v Klub Tivoli. To so hkrati tudi začetki organiziranega bowlinga v Sloveniji.

Marca 1976 je potekalo prvo uradno tekmovanje v bowlingu, ustanovljeni pa so bili tudi novi klubi: Zmaj, Union, Alpe-Adria, Sava in BK 200. Istega leta v jeseni, natančneje 6. oktobra, je potekalo tudi prvo državno prvenstvo v bowlingu, le mesec dni kasneje pa se je začela tudi čisto prava bowling liga. Za prepoznavnost slovenskega bowlinga v svetu pa je vsekakor prelomnico pomenilo leto 1992, ko so slovenski reprezentanti na evropskem tekmovanju na Danskem prvič zastopali barve samostojne Slovenije.

Maja 2000 je bila ustanovljena Bowling zveza Slovenije, ki je bila do tedaj vključena v Kegljaško zvezo Slovenije. Pod okriljem Bowling zveze Slovenije danes deluje sedem klubov: BK Xtreme, BK Triglav, BK Gladiatorji, BK Dodo, BK Olimpija, BK Piramida in Klub 300. Tekmovanja potekajo tako na pokalni kot na državni ravni, število tekmovalcev pa vztrajno raste, tako da se za prihodnost tega športa pri nas ni treba bati.

Bowling tako tudi v Sloveniji postaja vse bolj priljubljen šport, in sicer tako za tekmovalce kot rekreativce.ntri pa postajajo vse bolj priljubljeno središče zabave in športa za ljudi vseh starosti, ki jih druži ena stvar – ljubezen do te čudovite igre.

Vir: Kegl City http://www.kegl-city.com/bowling