Zanimivosti

Zanimivosti

Z izjemo nogometa bowling na svetu igra več ljudi kot katerikoli drug šport.Več kot 100 milijonov ljudi v 100 državah igra bowling vsaj enkrat letno.Več kot 12 milijonov ljudi na svetu tekmuje v organiziranih bowling ligah.


V 16.000 centrih po vsem svetu je več kot 260.000 bowling stez.


Vsak dan se po vsem svetu odigra več kot 10 milijonov iger v bowlingu.


Celotna “industrija” bowlinga porabi mnogo več denarja kot katerikoli drug šport na letalih, restavracijah, hotelih in rent-a-car-jih.


Dohodki ljudi, ki ljubiteljsko igrajo bowling, so običajno nad povprečnimi osebnimi dohodki v posameznih državah.

Statistika:
povprečna starost igralcev bowlinga je 28,2 let.
38% igralcev bowlinga je starih med 18 in 34 let.
59,6% igralcev bowlinga je starih med 18 in 49 let.
46,9% igralcev bowlinga je starih med 25 in 49 let.
47% odraslih igralcev bowlinga je moških.

Te informacije so bile zbrane iz zunanjih neodvisnih virov. Zadnjih šest lastnosti izvira iz ameriške statistike, vendar jih lahko posplošimo na ostali svet, razen v primeru odstotka moških in žensk, ki igrajo bowling. V tem primeru je realen podatek bližje razmerju 65% moških in 35% žensk.

Vir: Bowling center Arena Gladiator