Pravila bowlinga

Pravila bowlinga

Vsak igralec poskuša v svojem okvirju podreti čim več oziroma največ kegljev, vedno pa ima na voljo po dva poskusa na okvir. Igro sestavlja deset okvirjev za vsakega igralca.

Cilj igre je že v prvem okvirju podreti vse keglje, oziroma doseči t.i. “strike“. Pri strike-u se za končni rezultat šteje 10 podrtih kegljev in število podrtih kegljev z naslednjima dvema metoma krogle. Če igralcu to ne uspe s prvim metom, poskuša podreti še preostale keglje z drugim metom, ki ga v žargonu imenujemo “spare“. Pri spare-u se za končni rezultat šteje 10 podrtih kegljev in število podrtih kegljev z naslednjim metom krogle. V primeru, da igralcu ne uspe podreti vseh kegljev, dobi točko le za vsak podrti kegelj.

Najvišje število točk, ki ga igralec lahko doseže, je 300.